Dr. Kağan Kayacı ´´Seramik Hammaddeleri`` konuşması

Çanakkale Bölgesi Maden Potansiyeli Çalıştayı