Doç. Dr. Özkan Keskin ¨Osmanlı Maden İşletme Hukuku¨ Konuşması

Çanakkale Bölgesi Maden Potansiyeli Çalıştayı